Zip Bag challenge

Show ons die Happy foto van jouw On The Go zip bag en win een 8-daagse reis met Eliza was here. Hoe?

  • 1.

    Deel met ons via Instagram een foto van jouw gevulde Goodiebox Zip bad terwijl je onderweg bent.

  • 2.

    Gebruik de hashtag #goodieboxnl, #elizawashere en #goodiezipbag.

  • 3.

    De happy winnaar van de reis wordt op 15 juni bekend gemaakt onder de winnende post.

#goodieboxnl - #elizawashere - #goodiezipbag

Algemene voorwaarden winactie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de On The Go Zip Bag challenge in samenwerking met Eliza was here. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden.

1 – Om te winnen moet de deelnemer 18 jaar of ouder zijn.

2 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

3 – Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in Nederland.

4 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Goodiebox mag een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs zijn/haar identiteit te delen en bewijs te leveren van een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

5 – De winnaar kan per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentie adres of telefoonnummer.

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Goodiebox is dan gerechtigd een andere winnaar te trekken.

7 - De prijs is een 8-daagse vliegreis voor 2 volwassenen incl. huurauto klasse mini. Bestemming Griekenland. Vertrek in september of oktober 2019. T.w.v. €1500,-* Prijs is niet in te wisselen tegen contanten.

8 - De winnaar dient in het bezit van een creditcard te zijn i.v.m. huurauto

9 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Goodiebox mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

10 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Goodiebox gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

11 – Goodiebox is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen, dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

12 – Goodiebox is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Goodiebox daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Goodiebox op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

13 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

14 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u een e-mail sturen naar [email protected] Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Goodiebox zal zo spoedig mogelijk reageren.

*Dit is een indicatie, de totale waarde kan afwijken.

  Loading...

Even geduld...